RUKOMET – 1. Liga studenti 2015/2016

Економски факултет – Висока школа електротехнике и рачунарства 14:18

Рударско-геолошки факултет – Грађевиснки факултет 21:20

Правни факултет – Машински факултет 17:16

Факултет спорта и физичког васпитања – Војна академија 24:22

Медицински факултет – Факултет ветеринарске медицине 21:22

Машински факултет – Електротехнички факултет 21:17

Економски факултет – Грађевински факултет 19:23

Правни факултет – Медицински факултет 16:11

Факултет организационих наука – Електротехнички факултет 17:14

Факултет ветеринарске медицине – Машински факултет 13:19

Висока школа за електротехнику и рачунарство – Војна академија 24:23

Факултет спорта и физичког васпитања – Рударско геолошки факултет 20:25

Грађевински факултет – Факултет спорта и физичког васпитања 16:23

Факултет организационих наука – Правни факултет 21:14

Медицински факултет – Машински факултет 20:17

Рударско геолошки факултет – Висока школа за електротехнику и рачунарство 22:14

Електротехнички факултет – Правни факултет 15:16

Факултет организационих наука – Медицински факултет 24:17

Ви. шк. електротехнике и рачунарства – Факултет спорта и физичког васпитања 19:21

Војна академија – Грађевински факултет 23:20

Рударско-геолошки факултет – Економски факултет 23:20

Војна академија – Економски факултет 27:19

Ви. шк. електротех. и рачунарства – Грађевински факултет 14:17

Војна академија – Рударско-геолошки факултет 16:17

Правни факултет – Факултет ветеринарске медицине 26:20

Машински факултет – Факултет организационих наука 15:23

Електротехнички факултет – Факултет ветеринарске медицине 20:14

Економски факултет – Фак. спорта и физи. васпитања 17:30

RUKOMET – 2. Liga studenti 2015/2016

Фармацеутски факултет – Пољопривредни факултет 20:17

Висока железничка школа – Саобраћајни факултет 11:18

Факултет политичких наука – Криминалистичко-полицијска академија 26:21

Фармацеутски факултет – Висока железничка школа 19:17

Биолошки факултет – Факултет политичких наука 19:28

Математички факултет – Саобраћајни факултет 16:27

Фармацеутски факултет – Саобраћајни факултет 20:25

Висока железничка школа – Пољопривредни факултет 14:19

Биолошки факултет – Технолошко-металуршки факултет 17:11

Факултет политичких наука – Технолошко-металуршки факултет 27:09

Пољопривредни факултет – Саобраћајни факултет 20:23

Фармацеутски факултет – Математички факултет 19:24

Криминалистичко-полицијска академија – Биолошки факултет 26:23

Технолошко-металуршки факултет – Криминалистичко-полицијска академија 10:19

Математички факултет – Пољопривредни факултет 21:19