Vladan Pavić rođen je 11.3.1987. godine u Beogradu. Završio osnovnu školu u Tripoliju gde je pohađao i „International School of the Martyrs“. Po završetku srednje škole upisao je Ekonomski fakultet u Beogradu po čijem završetku je stekao zvanje diplomiranog ekonomiste.

Od januara do jula 2014. godine radio je u firmi „Dewaco“ doo, a u periodu od jula 2013. Do januara 2016. Volontirao je u NVO „Europanonija“, a od 2016. je zaposlen u Univerzitetskom sportskom savezu Beograda. Do sada je učestvovao na brojnim seminarima (Robert Schuman Institute/Konrad Adenauer Foundation/Kos Karoly Akademia Alapitvany and Wilfried Martens Centre):

  1. How Europe works I – Introductory seminar (Beč, Austrija)
  2. How Europe works II – Brussels study visit (Brisel, Belgija)
  3. Sustainable social and economic development on the local level ( Hajdunalaš, Mađarska)
  4. Millennial Leaders (Kluž, Ruminija)
  5. Rule of Law in SEE countries 1 (Beograd, Srbija)
  6. Rule of Law 2.0 in SEE countries (Tirana, Albanija)
  7. Visions for Europe 2019. – Alumni Conference (Budimpešta, Mađarska)