Vladimir Koprivica je 5.12.1952. godine u radničkoj porodici u Vrbasu (Vojvodina) gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Na Fakultet za fizičko vaspitanje u Beogradu upisao se školske 1971/72. godine i završio studije u redovnom roku sa prosečnom ocenom 8,58 i diplomskim radom sa ocenom 10. Uporedo sa redovnim studijama završio je usmeravanje iz rekreacije i stekao zvanje profesora-diplomiranog organizatora rekreacije. Godine 1976. upisao se na postdiplomske studije i završio ih je sa prosečnom ocenom 10.

Magistrirao je na Fakultetu fizičke kulture u Beogradu 1984. godine, a doktorirao 1995. godine. Na Fakultetu radi kao asistent-pripravnik od 1976. god. do 1985. god., kada je izabran u zvanje asistenta na predmetu Teorija sportskog treninga. Godine 1995. izabran je u zvanje docenta, a 2000. godine u zvanje vanrednog profesora. U zvanje redovnog profesora izabran je 2011. godine. Nastavnik je i na predmetu Teorija i metodika sportskog treninga i Šah (izborni predmet). Bio je u jednom mandatu 1995-1997 prodekan za nastavu.

U dva navrata, školske 1982/83. god. i 1986/87. god. boravio je na Državnom centralnom institutu fizičke kulture u Moskvi na stručnom usavršavanju pod mentorstvom L.P. Matvejeva, jednog od najvećih svetskih stručnjaka u fizičkoj kulturi.

Tri godine je bio asistent i na predmetu Elementarne igre. Takođe, 15 godina je bio saradnik Centra za fizičko vaspitanje studenata Beogradskog Univerziteta kao nastavnik fizičkog vaspitanja na više fakulteta Beogradskog univerziteta.

U okviru poslediplomskog usavršavanja studenata, učestvovao je kao predavač, mentor i član komisija za ocenu projekta i odbranu magistarskih i doktorskih radova.

Bio je recenzent više knjiga i jedne monografije. Snimio je jedan disk sa stručnom problematikom.

Rukovodio je projektom (zajedno sa dr D.Arunovićem) „Razvoj morfoloških karakteristika, fizičkih sposobnosti, telesnog statusa i nekih psiholoških karakteristika dece mlađeg uzrasta 1996-2000“ (Beogradska studija), Fakultet fizičke kulture, Beograd. Projektom koji je nastavljen do 2004. godine, samostalno je rukovodio u tom periodu.

Učestvovao je na brojnim stručnim i naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu. Bio je predsednik naučnog odbora naučne konferencije “Teorijski, metodološki i metodički aspekti takmičenja i pripreme sportista” (Beograd, 2009), kao i naučnog odbora i naučnog komiteta na skupovima u Banja Luci (2009, 2010, 2011) i Kijevu (2010). Bio je urednik zbornika apstrakata, zbornika radova i “Godišnjaka” koji izdaje Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Beogradu. Više godina je bio član redakcije časopisa „Fizička kultura“. Sada je član redakcije časopisa “Serbian Jurnal of Sports Sciences” i “Trener” i recenzentskog odbora naučnog časopisa “Sportlogija”(Banja Luka).

Višegodišnji je predavač na brojnim tečajevima za sticanje zvanja trenera u Beogradu i brojnim gradovima u Srbiji. Bio je predavač na godišnjim skupovima trenera u košarci, atletici, rukometu, plesu, vaterpolu i tekvondou. Predavao je 2003. i 2008. godine na košarkaškoj Klinici u Beogradu, najvećem trenerskom skupu na svetu, a naredne godine i na Klinici koja je okupila veliki broj trenera iz sva tri entiteta Bosne. Predavao je u više navrata na festivalima akcije Mini basket i na košarkaškim kampovima za mlade.

U većem broju gradova Srbije predavao je na tribinama koje su organizovali aktivi nastavnika fizičkog vaspitanja i udruženja trenera. Radio je na predmetu Teorija sportskog treninga na Višoj trenerskoj školi, na kojoj je bio i rukovodilac odseka za tenis. Radio kao profesor na ECPD, međunarodnom fakultetu za sport Ujedinjenih nacija, kao i na fakultetima fizičke kulture u Srpskom Sarajevu i Banja Luci. Na fakultetu u Banja Luci predavač je na poslediplomskim studijama.

U našoj košarci aktivno radi trideset godina. Bio je direktor Više košarkaške škole i profesor na predmetu Osnove sportskog treninga. U više navrata je bio predavač na saveznim i republičkim seminarima košarkaških trenera Jugoslavije i Srbije. Kao kondicioni trener radio je u KK“Partizan“ i KK“C.Zvezda“ sa svim kategorijama košarkašica i košarkaša. Ekipe koje je trenirao osvojile su više titula prvaka Beograda, Srbije i Jugoslavije, Jadranske lige, kao i pet kupova Jugoslavije i Srbije. U tri navrata kada je radio kao kondicioni trener KK “Partizan”, klub se plasirao među 16 odnosno 8 najboljih ekipa Evrope. Trenirao je brojne vrhunske košarkašice i košarkaše reprezentativce zemlje. Radio je kao kondicioni trener u pripremnom periodu sa ekipom „Levski-Totel“ iz Sofije u sezoni 1993/94. god. kada je ova ekipa postala prvak Bugarske. Više godina je kondicioni trener raznih reprezentativnih selekcija koje su osvajale medalje na svetskim i evropskim prvenstvima. U poslednje četiri godine (2008-2011) je trener u stručnom štabu seniorske reprezentacije Crne Gore.

Bio je konsultant u pripremi vrhunskih sportista Srbije koji su u 2010. godini na svetskim prvenstvima osvojili tri zlatne i dve srebrne medalje, a jednu srebrnu i bronzanu medalju na prvenstvu Evrope.

Bio je član Stručnog saveta Košarkaškog saveza Srbije, a bio je i član Stručnog saveta Saveza za sinhrono plivanje. Učestvovao je u osnivanju Udruženja kondicionih trenera u kome obavlja dužnost predsednika stručne komisije. Jedan je od idejnih tvoraca i autor programa košarkaškog kampa za mlade u organizaciji ŽKK”Kovin”. Osim toga, među osnivačima je “Međunarodne asocijacije za zdravlje, optimalnu ishranu, suplementaciju i oporavak”.

U šahovskoj organizaciji aktivno je radio kao igrač, pionirski instruktor i sudija. Zajedno sa nastavnicima fizičkog vaspitanja OŠ „Ljuba Nenadović“ osnovao je 1975. god. šahovsku sekciju u školi koja i danas radi i u kojoj je bio predavač prve dve godine. Jedan od njegovih učenika bio je pionirski prvak Beograda, Srbije i Jugoslavije.

Ima položena četiri sudijska ispita (rukomet, plivanje, atletika i šah) i sudio na raznim nivoima takmičenja do prvenstva države.

Veoma je aktivan u društvenom radu u fizičkoj kulturi. Bio je predsednik Komisije RK SSO Srbije za fizičku kulturu, član iste takve komisije u SSO Jugoslavije, član sekretarijata Sekcije RK SSRN Srbije za fizičku kulturu, sport i rekreaciju, predsednik Republičkog odbora akcije „Nijedna škola bez sportskih terena“, član opštestručnog rukovodstva kampova perspektivnih sportista SOFK Srbije, član Komisije SOFK Srbije za razvoj sporta, član programskih saveta TV Beograd i „Šahovskog informatora“ i Izdavačkog saveta lista „Tempo“. Bio je i predsednik Izdavačkog saveta NIRO „Sportska knjiga“. Više godina je bio član, a jednom i predsednik žirija za „Majsku nagradu“ SOFK Srbije.

Učestvovao je na pet saveznih omladinskih radnih akcija na kojima je bio član štaba kao referent za fizičku kulturu. Tvorac je programa fizičke kulture na ORA, koji je bio aktuelan 15 godina, sve do ukidanja dobrovoljnog omladinskog rada i SSO. Kao mlad bio je veoma aktivan u Savezu izviđača Jugoslavije kao instruktor i član organizacije. Više godina je kao instruktor skijanja i plivanja obučavao studente Beogradskog univerziteta.

Predsednik USS Beograda je od 25.12.2014. godine.