Aktivnosti Univerzitetskog sportskog saveza Beograda (ciljevi i zadaci)

USS Beograda organizuje brojne aktivnosti vezane za ostvarenje dogovorenih ciljeva i zadataka, koji su od zajedničkog interesa a koji uređuju – unapređuju univerzitetski sport u Beogradu, i od koristi su za njegove članove. U toj nameri USS Beograda:

 • Organizuje takmičenja studentkinja i studenata koji studiraju u Beogradu;
 • Organizuje učešća univerzitetske reprezentacije Beograda na domaćim i međunarodnim takmičenjima;
 • Zastupa zajedničke interese članova USSB i učestvuje u pripremi propisa od interesa za članove USSB i daje mišljenje na nacrte i predloge tih propisa;
 • Preduzima odgovarajuće aktivnosti radi unapređenja kvaliteta i omasovljenja studentskog sporta i praćenja i upoznavanja svojih članova sa savremenim iskustvima u oblasti studentskog sporta;
 • Organizuje i pruža stručnu pomoć svojim članovima u unapređivanju njihovog rada;
 • Radi na jačanju sportskog morala i sportskog duha kod svojih članova i utvrđuje pravila ponašanja u njihovim međusobnim odnosima;
 • Podstiče rad svojih članova dodeljivanjem nagrada i priznanja (godišnjih, jubilarnih i sl.) za izuzetne rezultate i za doprinos razvoju i unapređivanju studentskog sporta u Beogradu i Republici;
 • Usklađuje aktivnosti članova USSB;
 • Ostvaruje međuuniverzitetsku i međunarodnu sportsku saradnju, u skladu sa usvojenom međunarodnom politikom Univerzitetskog sportskog saveza Srbije;
 • Organizuje i obezbeđuje funkcionisanje jedinstvenog informacionog sistema za potrebe studentskog sporta, i pruža potrebne informacije svojim članovima preko sopstvenog informacionog sistema i povezivanjem sa odgovarajućim informacionim sistemima u zemlji i inostranstvu;
 • Organizuje i obezbeđuje uslove za susrete i razgovore članova i drugih zainteresovanih pravnih i fizičkih lica, radi razmene iskustava, poslovnog i sportskog povezivanja i ostvarivanja zajedničkih poslovnih i sportskih interesa;
 • Kod nadležnih univerzitetskih i visokoškolskih struktura u saradnji sa nadležnim ministarstvima inicira posebne uslove za studiranje vrhunskih sportista, studenata reprezentativaca koji su registrovani u takmičenjima koje organizuje USS Beograda.