Univerzitetski sportski savez Beograda (USS Beograda) je sportska organizacija studenata Beograda. Početak rada Saveza vezan je za 1953. godinu kada je formiran Savez sportskih organizacija studenata Beogradskog Univerziteta (SSOSBU) a koji je 20.04.1954. godine, pod tim nazivom, upisan u registar SUP-a Grada Beograda. Savez je udruženje sportskih društava, sportskih udruženja i klubova fakulteta, viših škola, studentskih domova i akademija sa kojima radi na ostvarivanju zajedničkih ciljeva u oblasti univerzitetskog sporta.

USS Beograda ostvaruje saradnju sa svim zainteresovanim organima, organizacijama i pojedincima u organizaciji i realizaciji programskih sadržaja vezanih za podsticanje, omasovljenje, uređenje i unapređenje univerzitetskog sporta. U tom smislu Savez planira i organizuje rad uz pružanje tehničke, informativne i stručne pomoći; stvarajući uslove za redovnim bavljenjem sportom i organizujući brojna takmičenja u cilju ispoljavanja sportskih postignuća.

USS Beograda organizuje takmičenja studentkinja i studenata u petnaest sportskih grana i disciplina na nivou Grada Beograda, a nastoji da, sa najboljim pojedincima i ekipama, učestvuje na međuuniverzitetskim sportskim takmičenjima u zemlji i inostranstvu.USS Beograda organizuje i realizuje brojna sportska takmičenja svojih članica preko svojih autonomnih sportskih odbora koji se formiraju za svaku sportsku granu i disciplinu.

USS Beograda radi zahvaljujući angažovanju svojih članica i pomoći Republike Srbije – Ministarstva prosvete – Sektora za učenički i studentski standard, Uprave grada Beograda – Sekretarijata za sport i omladinu, Opštine Stari Grad, kao i brojnih prijatelja Saveza.

SPONZORI