Na takmičenjima u organizaciji USS Beograda učestvuju fakulteti i visoke škole sa teritorije grada Beograda u školskoj 2018/2019 godini.

Arhitektonski fakultet

Biološki fakultet

Beogradska poslovna škola

Beogradska Politehnika

Vojna akademija

Visoka škola za informacione tehnologije

Visoka škola elektrotehnike i računarstva

Visoka turistička škola

Visoka železnička škola

Visoka sportska i zdravstvena škola

Visoka škola za informacione i komunikacione tehnologije

Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo

Visoka inženjerska škola

Građevinski fakultet

Geografski fakultet

Elektrotehnički fakultet

Ekonomski fakultet

Kriminalističko-policijska akademija

Matematički fakultet

Mašinski fakultet

Medicinski fakultet

Pravni fakultet

Pravni fakultet „Univerzitet Union“

Poljoprivredni fakultet

Pravoslavno bogoslovski fakultet

Rudarsko-geološki fakutlet

Saobraćajni fakultet

Stomatološki fakultet

Tehnološko-metalurški fakultet

Univerzitet Singidunum

Univerzitet Metropolitan

Učiteljski fakultet

Fakultet organizacionih nauka

Farmaceutski fakultet

Fakultet bezbednosti

Fakutlet veterinarske medicine

Fakultet za sport „Union Nikola Tesla“

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

Fakultet političkih nauka

Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju

Fakultet za poslovne studije i pravo

Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Fakultet za fizičku hemiju

Filološki fakultet

Filozofski fakultet

Fizički fakultet

Šumarski fakultet