grb   grb    logo_bgd                

Регистрација

РЕГИСТРАЦИЈА

 
Регистрација за студентска такмичења

Потребна су следећа документа:

1. Фотокопија страна 2 и 3 индекса

2. Фотокопија личне карте – уколико се нерасполаже са личном картом, потребна је фотокопија возачке дозволе или пасоша

3. Фотографија или фотокопија фотографије

4. Индекс на увид

 

Регистрација за официјелна лица за студентска такмичења

Потребна су следећа документа:

1. Фотокопија личне карте – уколико се нерасполаже са личном картом, потребна је фотокопија возачке дозволе или пасоша

2. Фотографија или фотокопија фотографије

Штампа Ел. пошта