grb   grb    logo_bgd                

Најчешћа питања

НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА

1. Ко може да учествује у такмичењима Универзитетског спортског савеза Београда?

Право учешћа у такмичењима у организацији УССБ имају студенткиње и студенти који студирају у Београду. Постоји старосна граница која је усклађења са међународним правилима FISU (до 26 година). Услов за учествовање је поседовање индекса са уписаном текућом школском годином односно важећим апсолвентским стажом.

2. Који су облици такмичења у УССБ?

Такмичења у организацији УССБ су појединачна, лига и куп првенства, турнири и масовне спортске манифестације.

3. Где се врши пријављивање екипа и студената за такмичења?

У просторијама УССБ, улица Балканска 4/1, пре почетка такмичења, на почетку школске године и новог семестра односно на почетку 1 и 2 семестра. 

4. Шта су чланске карте Универзитетског спортског савеза Београда?

Чланска карта представља доказ о извршеној регистрацији такмичара за одређени спорт. Идентификација учесника у такмичењу у организацији УССБ врши се на основу такмичарске легитимације - чланске карте УССБ. Такмичарска легитимација важи једну школску годину.

5. Ко су представници екипа?

Представници екипа су званично изабрана лица задужена за представљање екипе свог факултета. Свака екипа има по 2 представника од којих један има обавезу присуства састанцима одбора за спорт за који је изабран.

6. Који су услови за пријављивање екипа?

Пријављивање екипа врши Спортско друштво факултета, високих школа, академије и студентског дома на пријавним образцима УССБ.

7. Шта су котизације?

Факултети, високе школе и академије, суфинансирају такмичења у којима учествују њихове екипе у виду котизација којима се покрива један део трошкова организације такмичења у износу који је одређен од стране Управног одбора УССБ-а узимајући у обзир тржишне околности. 

8. Шта су спортски одбори?

Спортски одбор обавља послове жребања и утврђивања распореда одигравања утакмица, потврђује наступ екипа и појединаца у следећем колу такмичења, утврђује начин избора представника у Спортски одбор, бира чланове комисија, потврђује предлог за састав репрезентативне селекције спорта. Спортски одбори се формирају за сваки спорт посебно и чине га председник и по један представник сваког факултета, високе школе, академије и студентског дома. Спортски одбори формирају такмичарску комисију и дисциплинску комисију.

9. Када се и где одржавају спортски одбори?

Спортски одбори се одржавају у просторијама УССБ у договореним терминима. Током такмичарске сезоне по правилу састају се један пут у 7 дана.

10. Шта је такмичарска комисија спортског одбора?

Такмичарска комисија спортског одбора обавља послове верификовања утакмица последњег одиграног кола или дела кола, решава текуће проблеме везане за организацију и спровођење такмичења, врши и контролише евиденцију регистрованих такмичара. Такмичарску комисију спортског одбора чине председник спортског одбора и четири члана спортског одбора.

11. Шта је дисциплинска комисија?

Дисциплинска комисија спортског одбора разматра све пристигле жалбе које су поднете у роковима и даје предлог решења и казни за учињене прекршаје. Дисциплинску комисију спортског одбора чине председник комисије и два члана спортског одбора.

12. Где се утакмице играју?

У зависности од спорта, играју се у различитим спортским објектима у Београду.

13. Када се врши одређивање термина одржавања утакмица?

На спортским одборима УССБ-а.

14. Како се врши идентификација учесника у такмичењу?

На основу чланских карти врши се идентификација учесника такмичења. Екипа нема право наступа са нерегристрованим играчима. 

15. Коју опрему је потребно да понесу такмичари на утакмицама?

У појединачним спортовима такмичари су дужни да наступе у одговарајућој опреми према датом спорту. Екипе репрезентације факултета, високих школа, академија и студентских домова дужне су да у лигашким и куп такмичењима наступају у једнообразној опреми односно дресовима са одговарајућим обележјима, према правилима датог спорта.

16. Ко има право жалбе и коме се жалба доставља?

Свака екипа која сматра да је оштећена због повреде спортских правила, Правила и пропозиција или неког другог разлога има право жалбе. Жалбу на такмичењу вођа екипе подноси у писменој форми, и најављује у записнику, у року не дужем од 30 минута по завршетку такмичења.

17. Ко одлучује о жалбама?

Све жалбе и пријаве за дисциплинске прекршаје решава Дисциплинска комисија спортског одбора. Дисциплинска комисија је дужна да одлуку о жалби саопшти писмено, најкасније седам дана по уложеној жалби заинтересованим странама. Кажњени такмичар је обавезан да своју такмичарску легитимацију - чланску карту преда свом вођи екипе, који мора да је пре почетка наступа своје екипе у следећем колу такмичења преда у УССБ.

18. Какве су награде и признања за остварене такмичарске резултате?

Учесницима у такмичењима УССБ додељује награде. У појединачним спортовима за освојено прво, друго и треће место, златну сребрну и бронзану медаљу и дипломе. У екипним спортовима медаље члановима прво, друго и трећепласираних екипа и њиховим тренерима у мушкој и женској конкуренцији и дипломе за прве четири екипе. Победницима Купа прелазни пехар репрезентацијама у мушкој и женској конкуренцији и дипломе за прве четири екипе. Екипи која победи у Лиги и Купу у истој такмичарској години додељује се пехар у трајно власништво.

 

Штампа Ел. пошта