Nakon što je u petak 13. marta Upravni odbor doneo odluku o prekidu svih takmičenja  u organizaciji Saveza USS Beograda vas obaveštava da se obustavljaju i programi besplatnih trenažno-rekreativnih aktivnosti usled proglašenja vanrednog stanja u Republici Srbiji zbog širenja virusa Covid 19.

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati putem:

1) E mail-a: ussb1953@gmail.com

2) Facebook-a: Univerzitetski Sportski Savez Beograda

3) Instagram-a: ussbeograda