grb   grb    logo_bgd                

ПОЧИЊЕ ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017/2018

Драги чланови Универзитетског спортског савеза Београда,

Обавештавамо Вас да смо одпочели активности на организацији и реализацији програмских садржаја Универзитетског спортског савеза Београда у школској 2017/2018 години.

Као и претходних година, програмски садржаји се односе на основна, међууниверзитетска и међународна такмичења. 

За спортска такмичења, које организује УСС Београда у школској 2017/2018 години могу се равноправно и слободно пријавити екипе акредитованих факултета, академија и високих школа, уз испуњење услова садржаних у Статуту УСС Београда. Екипе Универзитета са територије града Београда и екипе изван територије града Београда могу пријавити учешће у спортским такмичењима, а одлука о учешћу у такмичењима се доноси по утврђивању испуњености услова.

Припреме за такмичења по Каленару такмичења УСС Београда у школској 2017/2018 години отпочињу радом Савезових спортских одбора: одбојка студенткиње Јединствена лига, одбојка студенти Јединствена лига, кошарка студенткиње Јединствена лига, кошарка студенти Јединствена лига, футсал студенткиње Јединствена лига, футсал студенти Јединствена лига, рукомет студенткиње Јединствена лига, рукомет студенти Јединствена лига.

Састанци спортских одбора Савеза отпочеће 19.09.2017. године и у периоду септембар – децембар 2017. године одржаваће се по следећем распореду:

- уторак 14:00 часова одбојка студенткиње
- уторак 15:00 часова одбојка студенти
- уторак 16:00 часова кошарка студенткиње
- уторак 17:00 кошарка студенти
- среда 14:00 часова футсал студенткиње
- среда 15:00 часова футсал студенти

Почетак спортских такмичења планиран је за викенд 14. - 15. октобара 2017. године. До тада је потребно: да спортска организација или надлежни орган факултета, академије или високе школе званично именују представнике својих екипа у Спортским одборима; да представници екипа договоре услове за учешће у такмичењу; да спортска организација или надлежни орган факултета, академије или високе школе званично пријави своје екипе за такмичење; да представници екипа изаберу своје органе у Спортском одбору; да се екипе комплетирају и да региструју своје чланове, као и да регулишу финансијско питање у вези такмичења.

Завршне припреме спортских одбора УССБ за договорена спортска такмичења студенткиња и студената у школској 2017/2018 години реализоваће се прихватањем пријава екипа, прихватањем Пропозиција за такмичење, регистрацијом договореног броја чланова учесничких екипа и обављеним жребом.

Добродошли,  

живи и здрави били, 

Управа УСС Београда

Штампа Ел. пошта