grb   grb    logo_bgd                

ПОЧИЊЕ ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2016/2017

Драги чланови Универзитетског спортског савеза Београда,

Обавештавамо Вас да почињу активности на организацији и реализацији програмских активности Универзитетског спортског савеза Београда у школској 2016/2017 години.

- Планиране активности у школској 2016/2017 години и календарској 2017. години по садржају, као и претходних година, односе се на основна, међууниверзитетска и међународна такмичења и активности; 

- За спортска такмичења које организује УСС Београда у школској 2016/2017 години могу се пријавити екипе акредитованих факултета, академија и високих школа, уз испуњење услова садржаних у Статуту УСС Београда. Екипе Универзитета са територије града Београда и екипе изван територије града Београда могу учествовати у спортским такмичењима договореним на другом нивоу.

- Припреме за такмичења по Каленару такмичења УСС Београда у школској 2016/2017 години отпочињу радом Савезових спортских одбора: одбојка студенткиње Прва и Друга лига, одбојка студенти Прва и Друга лига, кошарка студенткиње Јединствена лига, кошарка студенти Прва и Друга лига, футсал студенткиње Јединствена лига, футсал студенти Прва и Друга лига, рукомет студенткиње Јединствена лига, рукомет студенти Прва и Друга лига.

Састанци спортских одбора Савеза отпочеће 20.09.2016. године и одржаваће се по следећем распореду:

- уторак 14:00 часова одбојка студенткиње
- уторак 1
5:00 часова одбојка студенти
- уторак 16:00 часова рукомет студенткиње

- уторак 17:00 часова рукомет студенти

- среда
14:00 часова футсал студенткиње
- среда
15:00 часова футсал студенти
- среда
16:00 часова кошарка студенткиње
- среда
17:00 кошарка студенти

Почетак спортских такмичења планиран је за викенд 15. - 16. октобара 2016. године. До тада је потребно: да спортска организација или надлежни орган факултета, академије или високе школе званично именују представнике својих екипа у Спортским одборима; да представници екипа договоре услове за учешће у такмичењу; да спортска организација или надлежни орган факултета, академије или високе школе званично пријави своје екипе за такмичење; да представници екипа изаберу своје органе у Спортском одбору; да се екипе комплетирају и да региструју своје чланове, као и да регулишу финансијско питање у вези такмичења.

Завршне припреме спортских одбора УССБ за договорена спортска такмичења студенткиња и студената у школској 2016/2017 години реализоваће се прихватањем пријава екипа, прихватањем Пропозиција за такмичење, регистрацијом договореног броја чланова својих екипа и обављеним жребом.

Предлаже се да жреб за реализацију Првенства студенткиња Београда у одбојци у школској 2016/2017 години буде обављен 11.10. 2016. године. Првенство студенткиња ће се реализовати кроз такмичење у две лиге у којима ће учествовати тридесетак екипа, у Првој лиги 12 екипа, а у Другој лиги преостале екипе.
Предлаже се да жреб за реализацију Првенства студената Београда у одбојци у школској 2016/201
7 години буде обављен 11.10. 2016. године. Првенство студената ће се реализовати кроз такмичење у две лиге у којима учествује више екипа, у Првој лиги 12 екипа, а у Другој лиги преостале екипе.

Сагласно календару спортских такмичења УСС Београда за 2016. годину, пре почетка првенствених такмичења у кошарци, футсалу и рукомету организоваће се и реализовати такмичења у форми купова за студенте, односно такмичења у форми турнира за студенткиње.

Добродошли,  

живи и здрави били, 

Управа УСС Београда

Штампа Ел. пошта

<