Видео

РУКОМЕТ - ВИДЕО ГАЛЕРИЈА - 2015/2016

1. Лига студенти

Економски факултет - Висока школа електротехнике и рачунарства  14:18


Рударско-геолошки факултет - Грађевиснки факултет  21:20


Правни факултет - Машински факултет  17:16


Факултет спорта и физичког васпитања - Војна академија  24:22


Медицински факултет - Факултет ветеринарске медицине  21:22


Машински факултет - Електротехнички факултет  21:17


Економски факултет - Грађевински факултет  19:23


Правни факултет - Медицински факултет  16:11


Факултет организационих наука - Електротехнички факултет  17:14


Факултет ветеринарске медицине - Машински факултет  13:19


Висока школа за електротехнику и рачунарство - Војна академија  24:23


Факултет спорта и физичког васпитања - Рударско геолошки факултет  20:25


Грађевински факултет - Факултет спорта и физичког васпитања  16:23


Факултет организационих наука - Правни факултет  21:14


Медицински факултет - Машински факултет  20:17

Рударско геолошки факултет - Висока школа за електротехнику и рачунарство  22:14


Електротехнички факултет - Правни факултет  15:16

Факултет организационих наука - Медицински факултет  24:17

Ви. шк. електротехнике и рачунарства - Факултет спорта и физичког васпитања  19:21


Војна академија - Грађевински факултет  23:20


Рударско-геолошки факултет - Економски факултет  23:20

Војна академија - Економски факултет  27:19

Ви. шк. електротех. и рачунарства - Грађевински факултет  14:17

Војна академија - Рударско-геолошки факултет  16:17

Правни факултет - Факултет ветеринарске медицине  26:20

Машински факултет - Факултет организационих наука  15:23

Електротехнички факултет - Факултет ветеринарске медицине  20:14

Економски факултет - Фак. спорта и физи. васпитања  17:30

Утакмице полуфинала

Правни факултет - Рударско-геолошки факултет  17:18

Факултет организационих наука - Факултет спорта и физичког васпитања  20:14

Утакмица финала

Факултет организационих наука - Рударско-геолошки факултет 22:17

2. Лига студенти

Фармацеутски факултет - Пољопривредни факултет  20:17


Висока железничка школа - Саобраћајни факултет  11:18


Факултет политичких наука - Криминалистичко-полицијска академија  26:21


Фармацеутски факултет - Висока железничка школа  19:17


Биолошки факултет - Факултет политичких наука  19:28


Математички факултет - Саобраћајни факултет  16:27


Фармацеутски факултет - Саобраћајни факултет  20:25


Висока железничка школа - Пољопривредни факултет  14:19


Биолошки факултет - Технолошко-металуршки факултет  17:11


Факултет политичких наука - Технолошко-металуршки факултет  27:09


Пољопривредни факултет - Саобраћајни факултет  20:23


Фармацеутски факултет - Математички факултет  19:24


Криминалистичко-полицијска академија - Биолошки факултет  26:23


Технолошко-металуршки факултет - Криминалистичко-полицијска академија  10:19


Математички факултет - Пољопривредни факултет  21:19

Утакмице четврт финала

Фак. политичких наука - Пољопривредни факултет  19:22

Биолошки факултет - Фармацеутски факултет  17:19

Криминалистичко-полицијска академија - Математички факултет  25:21

Саобраћајни факултет - Технолошко-металуршки факултет  10:0

Утакмице полуфинала

Саобраћајни факултет - Пољопривредни факултет  19:17

Криминалистичко-полицијска академија - Фармацеутски факултет  16:15

1. Лига студенткиње

Рударско-геолошки факултет - Економски факултет  18:20


Машински факултет - Фармацеутски факултет  12:14


Фармацеутски факултет - Факултет безбедности  9:22


Економски факултет - Факултет организационих наука  20:25


Факултет организационих наука - Медицински факултет  32:14


Факултет спорта и физичког васпитања - Машински факултет  19:14


Фармацеутски факултет - Факултет спорта и физичког васпитања  7:20

Рударско-геолошки факултет - Медицински факултет  20:19

Факултет организационих наука - Машински факултет  25:19

Фармацеутски факултет - Економски факултет  20:25


Фак. спорта и физ. васпит. - Факултет безбедности  17:17


Факултет безбедности - Машински факултет  23:10

Медицински факултет - Економски факултет  16:16

Факутлет организационих наука - Рударско-геолошки фак.  27:16


Факултет спорта и физичког васпитања - Факултет безбедности  17:17


Факултет безбедности - Машински факултет  23:10


Медицински факултет - Економски факултет  16:16


Факултет организационих наука - Рударско-геолошки факултет  27:16

Утакмице четврт финала

Факултет спорта и физичког васпитања - Рударско-геолошки факултет  18:11

Факултет безбедности - Медицински факултет  29:15

Фармацеутски факултет - Економски факултет  20:25

Факултет организациониха наука - Машински факултет  25:19

Утакмице полуфинала

Факултет спорта и физичког васпитања - Факултет организационих наука 19:21

Утакмица финала

Факултет безбедности - Факултет организационих наука 19:21

Штампа