Управни одбор

проф. др Владимир Копривица, председник

06_koprivicaВладимир Копривица је 5.12.1952. године у радничкој породици у Врбасу (Војводина) где је завршио основну школу и гимназију. На Факултет за физичко васпитање у Београду уписао се школске 1971/72. године и завршио студије у редовном року са просечном оценом 8,58 и дипломским радом са оценом 10. Упоредо са редовним студијама завршио је усмеравање из рекреације и стекао звање професора-дипломираног организатора рекреације. Године 1976. уписао се на постдипломске студије и завршио их је са просечном оценом 10.

Магистрирао је на Факултету физичке културе у Београду 1984. године, а докторирао 1995. године. На Факултету ради као асистент-приправник од 1976. год. до 1985. год., када је изабран у звање асистента на предмету Теорија спортског тренинга. Године 1995. изабран је у звање доцента, а 2000. године у звање ванредног професора. У звање редовног професора изабран је 2011. године. Наставник је и на предмету Теорија и методика спортског тренинга и Шах (изборни предмет). Био је у једном мандату 1995-1997 продекан за наставу.

У два наврата, школске 1982/83. год. и 1986/87. год. боравио је на Државном централном институту физичке културе у Москви на стручном усавршавању под менторством Л.П. Матвејева, једног од највећих светских стручњака у физичкој култури.

Три године је био асистент и на предмету Елементарне игре. Такође, 15 година је био сарадник Центра за физичко васпитање студената Београдског Универзитета као наставник физичког васпитања на више факултета Београдског универзитета.

У оквиру последипломског усавршавања студената, учествовао је као предавач, ментор и члан комисија за оцену пројекта и одбрану магистарских и докторских радова.

Био је рецензент више књига и једне монографије. Снимио је један диск са стручном проблематиком.

Руководио је пројектом (заједно са др Д.Аруновићем) "Развој морфолошких карактеристика, физичких способности, телесног статуса и неких психолошких карактеристика деце млађег узраста 1996-2000" (Београдска студија), Факултет физичке културе, Београд. Пројектом који је настављен до 2004. године, самостално је руководио у том периоду.

Учествовао је на бројним стручним и научним скуповима у земљи и иностранству. Био је председник научног одбора научне конференције “Теоријски, методолошки и методички аспекти такмичења и припреме спортиста” (Београд, 2009), као и научног одбора и научног комитета на скуповима у Бања Луци (2009, 2010, 2011) и Кијеву (2010). Био је уредник зборника апстраката, зборника радова и “Годишњака” који издаје Факултет спорта и физичког васпитања у Београду. Више година је био члан редакције часописа "Физичка култура". Сада је члан редакције часописа “Serbian Jurnal of Sports Sciences” и “Тренер” и рецензентског одбора научног часописа “Спортлогија”(Бања Лука).

Вишегодишњи је предавач на бројним течајевима за стицање звања тренера у Београду и бројним градовима у Србији. Био је предавач на годишњим скуповима тренера у кошарци, атлетици, рукомету, плесу, ватерполу и теквондоу. Предавао је 2003. и 2008. године на кошаркашкој Клиници у Београду, највећем тренерском скупу на