Управни одбор

проф. др Милан Мартић

12_marticМилан Мартић је рођен 01.12.1960. године у Убу, где је завршио основну школу и гимназију. Школске1979/80 уписао се на Факултет организационих наука (ФОН), а дипломирао је 1984. године на организационо-кибернетском смеру са средњом оценом 9,15. Магистарски рад под насловом "Планирање и програмирање друштвене исхране" одбранио је у јуну 1989. године. Привредна Комора Београда је наградила овај рад као један од најбољих магистарских радова који су у 1989-ој одбрањени на Универзитету у Београду. Докторску дисертацију под насловом "Анализа обавијених података са применама" одбранио је 1999. године, чиме је стекао звање доктора техничких наука – подручје организационих наука. 

 До сада је, самостално или заједно са осталим члановима Лабораторије за операциона истраживања ФОН-а написао око 130 научних и стручних радова (од тога 19 на СЦИ листи), развио 5 софтверских производа и учествовао у реализацији око 30 научно-истраживачких пројеката и студија. Као један од аутора учествовао је у писању књига и збирки за све курсеве операционих истраживања на ФОН-у.

Милан Мартић је после завршетка основних студија ангажован као стручни сарадник на Факултету организационих наука у оквиру Лабораторије за операциона истраживања. Од1987. године ради на ФОН-у као асистент-приправник на предмету Операциона истраживања, а од 1990. као асистент на истом предмету. Поред тога, био је ангажован и за извођење вежби на предмету Методе оптимизације.  

Након што је докторирао изабран је 2000. године за наставника на Факултету организационих наука у звање доцента за предмет Операциона истраживања. Од 2004. године ради на ФОН-у као ванредни професор, а од 2009. године као редовни професор за ужу научну област Операциона истраживања. Области научно-истраживачког рада и интересовања др Милана Мартића су Операциона истраживања, Мерење перформанси, Математички модели ефикасности, Методе оптимизације, Вишекритеријумско одлучивање, Софтвер за операциона истраживања, Теорија игара и Линеарно програмирање. Био је предавач на више семинара и тренинга које је организовао ФОН.

 Учествовао је у реализацији око 30 научно-истраживачких пројеката и