grb   grb    logo_bgd                

ussb_info

проф. др Владимир Копривица, председник

06_koprivicaВладимир Копривица је 5.12.1952. године у радничкој породици у Врбасу (Војводина) где је завршио основну школу и гимназију. На Факултет за физичко васпитање у Београду уписао се школске 1971/72. године и завршио студије у редовном року са просечном оценом 8,58 и дипломским радом са оценом 10. Упоредо са редовним студијама завршио је усмеравање из рекреације и стекао звање професора-дипломираног организатора рекреације. Године 1976. уписао се на постдипломске студије и завршио их је са просечном оценом 10.

Магистрирао је на Факултету физичке културе у Београду 1984. године, а докторирао 1995. године. На Факултету ради као асистент-приправник од 1976. год. до 1985. год., када је изабран у звање асистента на предмету Теорија спортског тренинга. Године 1995. изабран је у звање доцента, а 2000. године у звање ванредног професора. У звање редовног професора изабран је 2011. године. Наставник је и на предмету Теорија и методика спортског тренинга и Шах (изборни предмет). Био је у једном мандату 1995-1997 продекан за наставу.

У два наврата, школске 1982/83. год. и 1986/87. год. боравио је на Државном централном институту физичке културе у Москви на стручном усавршавању под менторством Л.П. Матвејева, једног од највећих светских стручњака у физичкој култури.

Три године је био асистент и на предмету Елементарне игре. Такође, 15 година је био сарадник Центра за физичко васпитање студената Београдског Универзитета као наставник физичког васпитања на више факултета Београдског универзитета.

У оквиру последипломског усавршавања студената, учествовао је као предавач, ментор и члан комисија за оцену пројекта и одбрану магистарских и докторских радова.

Био је рецензент више књига и једне монографије. Снимио је један диск са стручном проблематиком.

Руководио је пројектом (заједно са др Д.Аруновићем) "Развој морфолошких карактеристика, физичких способности, телесног статуса и неких психолошких карактеристика деце млађег узраста 1996-2000" (Београдска студија), Факултет физичке културе, Београд. Пројектом који је настављен до 2004. године, самостално је руководио у том периоду.

Учествовао је на бројним стручним и научним скуповима у земљи и иностранству. Био је председник научног одбора научне конференције “Теоријски, методолошки и методички аспекти такмичења и припреме спортиста” (Београд, 2009), као и научног одбора и научног комитета на скуповима у Бања Луци (2009, 2010, 2011) и Кијеву (2010). Био је уредник зборника апстраката, зборника радова и “Годишњака” који издаје Факултет спорта и физичког васпитања у Београду. Више година је био члан редакције часописа "Физичка култура". Сада је члан редакције часописа “Serbian Jurnal of Sports Sciences” и “Тренер” и рецензентског одбора научног часописа “Спортлогија”(Бања Лука).

Вишегодишњи је предавач на бројним течајевима за стицање звања тренера у Београду и бројним градовима у Србији. Био је предавач на годишњим скуповима тренера у кошарци, атлетици, рукомету, плесу, ватерполу и теквондоу. Предавао је 2003. и 2008. године на кошаркашкој Клиници у Београду, највећем тренерском скупу на свету, а наредне године и на Клиници која је окупила велики број тренера из сва три ентитета Босне. Предавао је у више наврата на фестивалима акције Мини баскет и на кошаркашким камповима за младе.

У већем броју градова Србије предавао је на трибинама које су организовали активи наставника физичког васпитања и удружења тренера. Радио је на предмету Теорија спортског тренинга на Вишој тренерској школи, на којој је био и руководилац одсека за тенис. Радио као професор на ECPD, међународном факултету за спорт Уједињених нација, као и на факултетима физичке културе у Српском Сарајеву и Бања Луци. На факултету у Бања Луци предавач је на последипломским студијама.

У нашој кошарци активно ради тридесет година. Био је директор Више кошаркашке школе и професор на предмету Основе спортског тренинга. У више наврата је био предавач на савезним и републичким семинарима кошаркашких тренера Југославије и Србије. Као кондициони тренер радио је у КК"Партизан" и КК"Ц.Звезда" са свим категоријама кошаркашица и кошаркаша. Екипе које је тренирао освојиле су више титула првака Београда, Србије и Југославије, Јадранске лиге, као и пет купова Југославије и Србије. У три наврата када је радио као кондициони тренер КК “Партизан”, клуб се пласирао међу 16 односно 8 најбољих екипа Европе. Тренирао је бројне врхунске кошаркашице и кошаркаше репрезентативце земље. Радио је као кондициони тренер у припремном периоду са екипом "Левски-Тотел" из Софије у сезони 1993/94. год. када је ова екипа постала првак Бугарске. Више година је кондициони тренер разних репрезентативних селекција које су освајале медаље на светским и европским првенствима. У последње четири године (2008-2011) је тренер у стручном штабу сениорске репрезентације Црне Горе.

Био је консултант у припреми врхунских спортиста Србије који су у 2010. години на светским првенствима освојили три златне и две сребрне медаље, а једну сребрну и бронзану медаљу на првенству Европе.

Био је члан Стручног савета Кошаркашког савеза Србије, а био је и члан Стручног савета Савеза за синхроно пливање. Учествовао је у оснивању Удружења кондиционих тренера у коме обавља дужност председника стручне комисије. Један је од идејних твораца и аутор програма кошаркашког кампа за младе у организацији ЖКК”Ковин”. Осим тога, међу оснивачима је “Међународне асоцијације за здравље, оптималну исхрану, суплементацију и опоравак”.

У шаховској организацији активно је радио као играч, пионирски инструктор и судија. Заједно са наставницима физичког васпитања ОШ "Љуба Ненадовић" основао је 1975. год. шаховску секцију у школи која и данас ради и у којој је био предавач прве две године. Један од његових ученика био је пионирски првак Београда, Србије и Југославије.

Има положена четири судијска испита (рукомет, пливање, атлетика и шах) и судио на разним нивоима такмичења до првенства државе.

Веома је активан у друштвеном раду у физичкој култури. Био је председник Комисије РК ССО Србије за физичку културу, члан исте такве комисије у ССО Југославије, члан секретаријата Секције РК ССРН Србије за физичку културу, спорт и рекреацију, председник Републичког одбора акције "Ниједна школа без спортских терена", члан општестручног руководства кампова перспективних спортиста СОФК Србије, члан Комисије СОФК Србије за развој спорта, члан програмских савета ТВ Београд и "Шаховског информатора" и Издавачког савета листа "Темпо". Био је и председник Издавачког савета НИРО "Спортска књига". Више година је био члан, а једном и председник жирија за "Мајску награду" СОФК Србије.

Учествовао је на пет савезних омладинских радних акција на којима је био члан штаба као референт за физичку културу. Творац је програма физичке културе на ОРА, који је био актуелан 15 година, све до укидања добровољног омладинског рада и ССО. Као млад био је веома активан у Савезу извиђача Југославије као инструктор и члан организације. Више година је као инструктор скијања и пливања обучавао студенте Београдског универзитета. 

Председник УСС Београда је од 25.12.2014. године.

Штампа Ел. пошта

проф. др Милан Мартић

12_marticМилан Мартић је рођен 01.12.1960. године у Убу, где је завршио основну школу и гимназију. Школске1979/80 уписао се на Факултет организационих наука (ФОН), а дипломирао је 1984. године на организационо-кибернетском смеру са средњом оценом 9,15. Магистарски рад под насловом "Планирање и програмирање друштвене исхране" одбранио је у јуну 1989. године. Привредна Комора Београда је наградила овај рад као један од најбољих магистарских радова који су у 1989-ој одбрањени на Универзитету у Београду. Докторску дисертацију под насловом "Анализа обавијених података са применама" одбранио је 1999. године, чиме је стекао звање доктора техничких наука – подручје организационих наука. 

 До сада је, самостално или заједно са осталим члановима Лабораторије за операциона истраживања ФОН-а написао око 130 научних и стручних радова (од тога 19 на СЦИ листи), развио 5 софтверских производа и учествовао у реализацији око 30 научно-истраживачких пројеката и студија. Као један од аутора учествовао је у писању књига и збирки за све курсеве операционих истраживања на ФОН-у.

Милан Мартић је после завршетка основних студија ангажован као стручни сарадник на Факултету организационих наука у оквиру Лабораторије за операциона истраживања. Од1987. године ради на ФОН-у као асистент-приправник на предмету Операциона истраживања, а од 1990. као асистент на истом предмету. Поред тога, био је ангажован и за извођење вежби на предмету Методе оптимизације.  

Након што је докторирао изабран је 2000. године за наставника на Факултету организационих наука у звање доцента за предмет Операциона истраживања. Од 2004. године ради на ФОН-у као ванредни професор, а од 2009. године као редовни професор за ужу научну област Операциона истраживања. Области научно-истраживачког рада и интересовања др Милана Мартића су Операциона истраживања, Мерење перформанси, Математички модели ефикасности, Методе оптимизације, Вишекритеријумско одлучивање, Софтвер за операциона истраживања, Теорија игара и Линеарно програмирање. Био је предавач на више семинара и тренинга које је организовао ФОН.

 Учествовао је у реализацији око 30 научно-истраживачких пројеката и студија, а од тога руководио реализацијом више од 10 пројеката. Корисници резултата ових пројеката су били Министарство за науку и животну средину, Министарство одбране и Војска Југославије односно СЦГ (15 студија је реализовано за нормативно регулисање и планирање исхране), Министарство просвете и спорта, Завод за економику индустрије, ICN Југославија (сада Галеника) и АД Телеком Србије. Милан Мартић је од 1991. године непрекидно ангажован на стратешким пројектима Министарства за науку и технологију Републике Србије.  

 Члан је редакције (Editorial Board) међународних часописа YUJOR (15 институција су издавачи), Acta Economica (издавач Univerzitet Nitra, Словачка) и Мanagement. Био је члан програмског одбора неколико међународних научних конференција, а био је и председник организационог и председник програмског одбора међународних симпозијума SYM-OP-IS и SYM-ORG. Рецензирао је радове за неколико међународних и домаћих часописа и председавао секцијама међународних конференција. На три међународне конференције излагао је радове по позиву.

 Члан је Катедре за операциона истраживања и статистику Факултета организационих наука и руководилац Центра за анализе ефикасности. Од 2001. до 2004. године вршио је функцију продекана за наставу ФОН-а, а од 2006 до 2009. године обављао је функцију продекана за организацију и финансије. У периоду од 2004. до 2006. године и од 2009. до 2015. био је Декан ФОН-а, а од 01.10.2015.године је председника Савета ФОН-а.  Од 25.12. 2014 године члан је Управног одбора УСС Београда. 

Штампа Ел. пошта

Кајица Каличанин

05_kalicaninРођен 03.09.1965. године у селу Штављу општина Сјеница. Основну   школу завшио у Штављу а средњу школу у Сјеници. По завршетку средње школе прелази на студије Београд. Упоредо са студијама на ПМФ-у наставља и спортску каријеру у Карате клубу „Студентски град“ коју је започео у родном граду.
Са Студентским градом осваја многобројне медаље на домаћим и међународним такмичењима од којих су најзначајније: Сениорски прваци Југославије за 1997. годину; Сениорски прваци Србије за 2010. годину; Освајачи купа Југославије 1995., 1997., 1998.  године; Вицеампиони Југославије (Србије и Црне Горе, Србије) 1992., 1996., 1998., 2000., 2002., 2003.,  2006., 2009. и 2011. године; На Европском универзитетском шампионату у каратеу: Универзитетски прваци Европе 1997. године и вицешампиони универзитетског првенства Европе 1998.  године, и Најуспешнији спортски клуб Србије у карате спорту у 1997. години.
По завршетку спортске каријере постаје активани спортски радник.  

У периду од 1990 до 2002 обавља послове генералног секретара Карате клуба „Студентски град“ а од 1999 до 2002 ради као генерални  секретар Спортског друштва „Студентски град“. Члан Управог одбора Савеза спортова Нови Београд од 1992-2008 године.

Стално запослен у Карате федерацији Србије на месту генералног секретара од 2002 године. Као први оперативац националног савеза организатор је многобројних домаћих и међународних спортских манифестација у карате спорту ( Трофеј Београда, Златни појас, Трофеј Србије, Дуна куп...) а најзначајније су:
-    20.Светски шампионат за сениоре у каратеу- Београд 2010 године,
-    Европски шампионат за кадете и јуниоре- Нови Сад 2011 године,
-    Балкански шампионат за децу, кадете и јуниоре – Крагујевац 2013 године,

Круна каријере је Светска титула репрезентације Србије у Београду и најуспешнија нација у укупном пласману на шампионату Света где су постављени нови стандарди у организацији великих манифестација. У досадашњој спортској каријери и каријери спортског радника, добитник многобројних друштвених и спортских признања. Тренутно члан Управног одбора Спортског друштва „Студентски град“ и директор Карате клуба „Студентски град“, члан такмичарске комисије Београдског карате савеза и Карате федерације Србије. У Скупштини УСС Београда Каличанин је делегат Спортског друштва „Студентски Град“ а члан Управног одбора УСС Београда је постао марта 2002. године.

Штампа Ел. пошта

мр Стеван Шегрт, спортски директор

Господин Стеван Шегрт је рођен 13.06. 1950. године у Винковцима. Основну школу је завршио у Винковцима и Београду. Другу београдску гимназију је завршио у Београду.

Основне студије, усмеравање из фудбала и последипломске студије је завршио на Факултету физичке културе Универзитета у Београду. Завршио је Школу резервних официра пешадије у 49. класи (Билећа). Радио је као наставник у звању вишег предавача на Факултету народне одбране Универзитета у Београду (1976 – 1986) и Војној академији у Београду (1986 – 1997). Тренутно је запослен у УСС Београда као спортски директор.

Спортским активностима се бавио од раног дечаштва, а боље резултате белижио је у гимнастици, а у каснијем узрасту у фудбалу и малом фудбалу. Основно спортско опредељење му је везано за студентски спорт, фудбал и футсал. Такмичио се у више спортова и спортских дисциплина од ране младости до 1997. године. Као фудбалски тренер је радио у ФК „Будућност“ из Добановаца, ФК „Синђелић из Угриноваца, ФК „БСК“ из Батајнице, ФК „Академац“ - Београд и ФК „Рад“ из Београда. У УСС Београда је од 1973. године до 1997. године, био такмичар, представник Факултета народне одбране и Војне академије, селектор у спортском одбору за фудбал, члан Надзорног одбора. У истом Савезу је у сталном радном односу од 1997. године.

У дужем временском периоду (више од тридесет година) учествује у организацији и реализацији обуке студената у пливању, скијању и футсалу у разним улогама (предавач, инструктор, координатор, стручни саветник).

У оквиру Универзитетског спортског савеза Београда иницирао је идеју олимпизма и успео (са истомишљеницима) да оформи више од 350 факултетских екипа студенткиња и студената које организовано тренирају и такмиче се у Београду, Србији и изван ње.

У периоду од 1997. године до 2006. године био је генерални сектретар Универзитетског спортског савеза Србије и члан скупштине УСС Југославије односно Србије и Црне Горе. Тренутно је члан управног одбора УСС Србије.

Носилац је више признања у области спорта, а посебно фудбала, џудо-а (други дан) и студентског спорта у областима у којима је дао значајнији допринос.

Штампа Ел. пошта

Милун Делић

Господин Милун Делић је рођен 05.11.1950. године у Бачком добром пољу, Општина Врбас, у коме је завршио основну и средњу школу.

Вишу тренерску школу, смер џудо је завршио у Београду при Факултету спорта и физичког васпитања. Запослен је у СД „Вождовац“ као руководилац службе за маркетинг. Тренер је у ЏК „Вождовац“ од 1986. године. Тренерским ангажовањем допринео је стварању олимпијских и светских првака из џудоа.

Основно спортско опредељење му је везано за џудо спорт. Такмичио се са успехом од 1968. године до 1980. године, наступајући за ЏК „Студент“ из Новог Сада и ЏК „Нови Београд“. Као тренер је радио у ЏК „Нови Београд“ (1980. – 1986. године) и ЏК „Вождовац“ (1986. године – где ради и сада). Милун Делић је и заслужни вишегодишњи џудо судија.

У периоду 1983. године до 1992. године био је генерални секретар Џудо савеза Југославије, а наредних осам година је био селектор женских селекција у џудоу.
Носилац је бројних признања у области спорта а посебно џудоа (мајстор је џудоа са седмим даном) у коме је дао значајан допринос.

Потпредседник УСС Београда је од 25.12. 2014. године

Штампа Ел. пошта