grb   grb    logo_bgd                

Историјат

ИСТОРИЈАТ УССБ

Универзитетски спортски савез Београда (УСС Београда) је спортска организација студената Београда. Почетак рада Савеза везан је за 1953. годину када је формиран Савез спортских организација студената Београдског Универзитета (ССОСБУ) а који је 20.04.1954. године, под тим називом, уписан у регистар СУП-а Града Београда. Савез је удружење спортских друштава, спортских удружења и клубова факултета, виших школа, студентских домова и академија са којима ради на остваривању заједничких циљева у области универзитетског спорта.
УСС Београда остварује сарадњу са свим заинтересованим органима, организацијама и појединцима у организацији и реализацији програмских садржаја везаних за подстицање, омасовљење, уређење и унапређење универзитетског спорта. У том смислу Савез планира и организује рад уз пружање техничке, информативне и стручне помоћи; стварајући услове за редовним бављењем спортом и организујући бројна такмичења у циљу испољавања спортских постигнућа.
УСС Београда организује такмичења студенткиња и студената у петнаест спортских грана и дисциплина на нивоу Града Београда, а настоји да, са најбољим појединцима и екипама, учествује на међууниверзитетским спортским такмичењима у земљи и иностранству.
УСС Београда организује и реализује бројна спортска такмичења својих чланица преко својих аутономних спортских одбора који се формирају за сваку спортску грану и дисциплину.
УСС Београда ради захваљујући ангажовању својих чланица и помоћи Републике Србије – Министарства просвете – Сектора за ученички и студентски стандард, Управе града Београда – Секретаријата за спорт и омладину, Општине Стари Град, као и бројних пријатеља Савеза.

Штампа Ел. пошта