grb   grb    logo_bgd                

АКТИВНОСТИ УССБ

Активности Универзитетског спортског савеза Београда
(циљеви и задаци)

УСС Београда организује бројне активности везане за остварење договорених циљева и задатака, који су од заједничког интереса а који уређују – унапређују универзитетски спорт у Београду, и од користи су за његове чланове. У тој намери УСС Београда:

- Организује такмичења студенткиња и студената који студирају у Београду;
- Организује учешћа универзитетске репрезентације Београда на домаћим и међународним такмичењима;
- Заступа заједничке интересе чланова УССБ и учествује у припреми прописа од интереса за чланове УССБ и даје мишљење на нацрте и предлоге тих прописа;
- Предузима одговарајуће активности ради унапређења квалитета и омасовљења студентског спорта и праћења и упознавања својих чланова са савременим искуствима у области студентског спорта;
- Организује и пружа стручну помоћ својим члановима у унапређивању њиховог рада;
- Ради на јачању спортског морала и спортског духа код својих чланова и утврђује правила понашања у њиховим међусобним односима;
- Подстиче рад својих чланова додељивањем награда и признања (годишњих, јубиларних и сл.) за изузетне резултате и за допринос развоју и унапређивању студентског спорта у Београду и Републици;
- Усклађује активности чланова УССБ;
- Остварује међууниверзитетску и међународну спортску сарадњу, у складу са усвојеном међународном политиком Универзитетског спортског савеза Србије;
- Организује и обезбеђује функционисање јединственог информационог система за потребе студентског спорта, и пружа потребне информације својим члановима преко сопственог информационог система и повезивањем са одговарајућим информационим системима у земљи и иностранству;
- Организује и обезбеђује услове за сусрете и разговоре чланова и других заинтересованих правних и физичких лица, ради размене искустава, пословног и спортског повезивања и остваривања заједничких пословних и спортских интереса;
- Код надлежних универзитетских и високошколских структура у сарадњи са надлежним министарствима иницира посебне услове за студирање врхунских спортиста, студената репрезентативаца који су регистровани у такмичењима које организује УСС Београда.

Штампа Ел. пошта